NEW! Vacature – Regio Manager

Voor onze klant, zijn wij momenteel dringend op zoek naar een enthousiaste, energieke Regio Manager.

Wat houdt de job in?

De Regio Manager draagt de operationele eindverantwoordelijkheid voor zijn/haar regio en treedt op als inspirator en coach ten aanzien van de verschillende verantwoordelijken van de aparthotels. Zodoende is de Regio Manager verantwoordelijk voor de realisatie van de budgetten, de integratie en coördinatie van bestaande en nieuwe werkmethoden, mensen en middelen binen zijn/haar regio. De Regio Manager gaat zodoende de visie en missie van de organisatie vertalen naar concrete doelstellingen op niveau van elk aparthotel binnen de regio.

Plaats in de organisatie:

· De verschillende verantwoordelijken van de aparthotels rapporteren rechtstreeks aan de Regio Manager, die zelf onder leiding staat van en rapporteert aan de CEO, met wie nauw wordt samengewerkt;

· De Regio Manager wordt bijgestaan en ondersteund door sleutelmedewerkers op de verschillende functionele beleidsdomeinen;

· De Regio Manager maakt deel uit van het Management.

Jouw takenpakket bestaat uit:

· Je biedt ondersteuning aan de verschillende verantwoordelijken van de aparthotels in jou regio. Dit bij het optimaliseren en implementeren van interne en/of externe beste praktijken in lijn met de visie en waarden van de organisatie, teneinde een gepaste leef- en woonsfeer in het aparthotel te garanderen;

· Additioneel ga je bestaande werkmethoden in vraag stellen, laten evolueren en tenslotte nieuwe werkmethoden implementeren. Je weet dan de wensen en behoeften te inventariseren, probleemanalyses uit te voeren en oplossingsscenario’s naar voren te brengen;

· Je vertaalt de strategische doelstellingen naar operationele doelstellingen en volgt de realisatie ervan nauwgezet en gestructureerd op;

· Je bent eindverantwoordelijk voor de financiële en operationele resultaten binnen jouw regio en biedt ondersteuning bij het optimaliseren van bv. de bezetting, personeelsmanagement en het algehele operationele resultaat;

· Je bent medeverantwoordelijk voor de begroting en eindverantwoordelijke voor de budgetopvolging van alle diensten en voorzieningen. Bovendien ben je in staat om gemotiveerde voorstellen te doen bij beleids- en managementkeuzes. Op regioniveau sta je tenslotte in voor een correcte en consequente managementrapportering;

· Je treedt op als Waarnemend Directeur bij afwezigheid;

· Je vormt mee het gezicht van de organisatie, behartigt positieve beeldvorming;

· Je zorgt voor kennisdeling binnen je regio en daarbuiten en zoekt mee naar oplossingen in crisissituaties, zowel binnen als buiten je regio;

· Je stimuleert innovatie binnen je regio en blijft op de hoogte van nieuwe tendensen;

De ideale persoon moet de volgende skills/kennis van hebben:

· Je hebt minimum 2 jaar ervaring in de horeca;

· Je kan relevante ervaring voorleggen in operationeel management, personeelsmanagement, organisatiemanagement en financieel management;

· Je bent bereid om je flexibel te verplaatsen binnen je regio met het oog op een maximale ondersteuning en aanwezigheid in je Aparthotels ten aanzien van medewerkers en klanten;

· Je bent in staat een visie te ontwikkelen binnen je eigen professionele domein en de nodige stappen en initiatieven te nemen om deze uit te dragen;

· Je kan omschreven worden als een hands-on people manager met voldoende charisma en overtuigingskracht, die anderen weet te inspireren en te beïnvloeden, die hierbij oog heeft voor het richting geven en begeleiden van medewerkers. Je hebt zin voor initiatief en je bent besluitvaardig, je bent in staat een standpunt in te nemen en dit op een overtuigende manier te verdedigen. Als coach behartig je zowel de persoonlijke groei van medewerkers als de realisatie van beleidsdoelen;

· Je streeft de beste praktijken na en identificeert mogelijkheden voor verbetering, zowel binnen de eigen cluster als binnen de gehele organisatie. Bovendien heb je bij dit alles oog voor innovatie en weet je vervolgens de nodige change te managen;

· Je wordt gedreven door het realiseren van klantenbelevingen en zoekt hier naar het realiseren van synergiën;

Wat kan je verwachten?

· Je komt terecht in een groeiende en vooruitstrevende organisatie, die vandaag in volle verandering is;

· Als Regio Manager speel je een belangrijke operationele, adviserende en inspirerende rol in de verdere uitbouw van de activiteiten;

· Je bekleedt een sleutelrol met financiële en operationele eindverantwoordelijkheid alsook gevarieerde inhoudelijke uitdagingen op vlak van management, klantrelaties en innovatie van de infrastructuur;

· Je hebt recht op een competitief salaris aangevuld met een bedrijfswagen en andere extralegale voordelen.

Werkervaring:

· minstens 2 jaar ervaring in de horeca;

Studies: Geen specifieke studieverreisten.

Talen: Naast het Nederlands heb je ook een goede gesproken en geschreven kennis van het Engels en het Frans.

Posted in Archief.