Coaching

Als coaches kunnen onze activiteiten opgesplitst worden in 2 grote luiken : bedrijfs- of individuele coaching.

Coaching op bedrijfsniveau

Als bedrijf kan je beroep doen op ons in functie van resultaatgericht coachen en begeleiden van medewerkers. Resultaat en efficiëntie zijn sleutelwoorden voor de coaches van On-y-go en het is steeds ons doel om uw medewerkers op korte termijn de nodige skills bij te brengen of op te leiden, zodat zij zelf het proces dat wij in gang gezet hebben kunnen verderzetten.

Uw recruitment departement is een resultaatgerichte afdeling! Vacatures die te lang open blijven staan of mismatches kosten handenvol geld. Competentiegericht interviewen door middel van de STAR-methodiek, testings en of assessments zijn zaken die wij voor u kunnen bekijken en/of overnemen indien gewenst. Een hoge verzuim- en verloopgraad is voor elke bedrijfsleider een enorme kost! Zijn uw leidinggevenden in staat om dit perfect te analyseren, weten zij waarom medewerkers vertrekken en voeren zij de juiste verzuimgesprekken? Is er voldoende aandacht voor terugkeergesprekken? Indien één van deze schakels niet vlot verloopt kunnen wij snel ingrijpen of ondersteuning bieden en er voor zorgen dat er een positieve kentering komt.

Leadership: uw leiders zijn de spilfiguren binnen de onderneming, zij hebben zeer vaak nood aan goede begeleiding en hebben soms moeite om de stap te zetten naar faciliterend leiderschap, terwijl dit vandaag toch vaak verwacht wordt. Op verschillende manieren en door gebruik te maken van verschillende methodes verhogen wij eerst hun zelfkennis en brengen we hen eerst en vooral opnieuw in contact met zichzelf en hun potentieel om vanuit die sterke basis hun teams beter bij te kunnen staan waar nodig!

Coaching op persoonlijk – of individueel niveau

Als particulier op weg naar een nieuwe job en je weet niet welke weg je uit moet? Je overweegt een career switch , maar je durft de stap niet te zetten, want je wil geen overhaaste beslissing nemen? Ook bij deze vragen bieden wij ondersteuning.

Burn-out, stress en depressie zijn termen die in onze huidige maatschappij niet meer weg te denken zijn, helaas… Maar alle 3 deze aandoeningen vereisen een grondige en vooral juiste aanpak en meestal is een patiënt best gebaat met een combinatie van psychologische begeleiding of coaching, rust en soms medicatie.

Werkgevers kreunen onder de kosten die langdurig verzuim met zich meebrengt en dus is het hoog tijd om preventief te kijken naar burn-out, té veel stress en de gevolgen op maatschappelijk-, werk- en privé vlak.

Het vroeger opmerken van de signalen die meestal duidelijk aanwezig zijn en het adequaat reageren zou heel veel ellende kunnen voorkomen achteraf voor alle betrokken partijen.

Na een intake gesprek maken wij samen een plan van aanpak op zodat u vanaf het begin in de lead bent en zelf de touwtjes in handen hebt in uw herstelproces en heropstart. Wij zijn de begeleiders aan de zijlijn die u af en toe de juiste richting helpen kiezen.

Voor meer info kan u steeds vrijblijvend contact opnemen, omdat iedere persoon een aanpak op maat krijgt zou het te ver leiden hier in deze introductie dieper op in te gaan.